EN | ES | CA

El problema:
L’assetjament escolar.

L’assetjament escolar (en anglés, bullying) és qualsevol forma de maltracte verbal, físic o psicològic produit entre escolars de forma reïterada, tant a l’aula, com a través de les xarxes socials, amb el nom específic de ciberassetjament.

L’objectiu:
Eradicar-lo.

L’eficàcia de ZeroAcoso es basa en la comunicació per missatge anònim i confidencial que fa possible abordar el problema des de diferents angles, atacant a cada un dels factors que fan possible l’assetjament escolar. El silenci que l’envolta, el grup que ho permet i el reforç positiu que rep l’assetjador.
“Un de cada quatre adolescents pateix assetjament escolar al nostre país”

Institut d’Innovació Educativa a Espanya “Mobbing Research”.
Quin és el problema més immediat del bullying, el primer que cal atacar?

” El silenci.”

Carla Herrero. – Víctima de Bullying .

Els beneficis de ZeroAcoso per combatre-ho, l’efectivitat tecnològica al vostre servici:

La formació

De tots els col·lectius involucrats en el problema, professors, alumnes i pares.

Llegir més

La tecnologia

Ens permet la detecció primerenca, la seua resposta immediata i la seua categorització. Comunicació bidireccional, anònima i confidencial.

Llegir més

La intervenció

Gràcies a les dades en temps real, es pot ser més reeixit en la intervenció en l’entorn de la víctima, per tallar dinàmiques que en un futur podrien derivar en assetjament escolar.

Llegir més

El centre educatiu rep informes sobre la seua situació i evolució.

``ZeroAcoso és una eina fonamental en què els alumnes tenen esta veu directa amb les orientadores del centre quan es troben malament o estiguen passant per circumstàncies de persecució``- Susana Alfageme. Orientadora al Col·legi Zola Las Rozas
``ZeroAcoso és una eina que permet als alumnes demanar ajuda sense que ningú sàpiga qui és, en ser totalment anònima``- Marta Morales. Orientadora al Col·legi Zola Las Rozas
``ZeroAcoso permet també que el centre tinga dades reals sobre bullying, quin tipus d'assetjament i actuar contra ell, bé conscienciant els alumnes o posant en marxa mecanismes establerts en el cas que el conflicte siga greu``- Marta Morales. Orientadora al Col·legi Zola Las Rozas
kiva_gris

“Exemple a Finlàndia. La importància de la formació i l’observador “.

Kivaprogram.net

el_pais

ZeroAcoso en Premsa. “Combatent el bullying amb noves tecnologies”.

Especial Vuelta al Cole

rtve

“Suspens a l’assetjament escolar a Espanya”.

Informe Semanal

ted

“El poder del SMS i les seues estadístiques”.

Nancy Lublin

Més informació? Deixa’ns el tu correu.

Newsletter