EN | ES | CA

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. informa que és titular del lloc web www.zeroacoso.org, www.zeroacoso.com i www.zerobullying.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L., amb CIF B-98580657 i domicili social a Gran Via Marqués del Túria nº 65, porta 8, 46005 València, inscrita al Registre Mercantil de València, en el tom 6995, foli 195, full V-156.806. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@zeroacoso.org

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten sense reserves, des de la navegació pel lloc web de PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L., totes les condicions d’ús ací establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seua responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma puga suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seua propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causat a l’usuari per aquests motius. PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web, en el seu contingut, ni que aquesta es trobe actualitzada, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Tant l’accés a aquest web com l’ús que puga fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui l’exercita. PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogueren derivar d’aquest accés o ús de la informació. PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateixos, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

MODIFICACIONS

PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es troben publicades en la web i fins que no siguen modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. i molt específicament els relatius a la marca “ZeroAcoso”. En no respecte d’aquests drets donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a la jurisdicció ordinària amb submissió expressa als Jutjats i Tribunals de València. PROTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L. té el seu domicili a València, Espanya.

Newsletter